اتاق بین الملل انگلیس ترزا می نخست وزیر انگلیس

اتاق: بین الملل انگلیس ترزا می نخست وزیر انگلیس حزب محافظه کار نظرسنجی کمرس انتخابات پارلمانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تخلفات شهرداری ‌از مصلحت ٨٤ تا محرمانه ٩٦

١٢سال قبل، هنگامی که شهردار منتخب شورای شهر دور دوم پایتخت، به پاستور راه پیدا کرد و مدیر جمهور شد، بعضی تحلیل کردند که با شهردار جایگزین شرط کردند به عملکرد

تخلفات شهرداری ‌از مصلحت ٨٤ تا محرمانه ٩٦

تخلفات شهرداری از مصلحت ٨٤ تا محرمانه ٩٦

عبارات مهم : ایران

١٢سال قبل، هنگامی که شهردار منتخب شورای شهر دور دوم پایتخت، به پاستور راه پیدا کرد و مدیر جمهور شد، بعضی تحلیل کردند که با شهردار جایگزین شرط کردند به عملکرد محمود احمدی نژاد، گیر ندهد و به آن دست کم به شکل انتقادی، نپردازد. محمدباقر قالیباف هم همین کار را کرد؛ به عنوان مثال، او که داعیه شفافیت مالی و کارها اصلاحی اداری و اجرائی را در شهرداری داشت در عنوان عملکرد مالی سال های ٨٢ تا ٨٤ و دوره شهرداری احمدی نژاد که تا همین امروز پرابهام باقی مانده، هیچ گاه به صورت براق ورود نکرد و راجع به آن چیزی نگفت.

تخلفات شهرداری ‌از مصلحت ٨٤ تا محرمانه ٩٦

با این حال در سال ٩١، هنگامی که محمدعلی نجفی و علیرضا دبیر (اعضای وقت شورای شهر دوره سوم تهران)، به شکلی رسمی در جلسه شورا اعلام کردند که ٣٢٠ میلیارد تومان هزینه فاقد سند دوره شهرداری احمدی نژاد، مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بوده هست، حسن بیادی، نایب مدیر شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره های دوم و سوم شورای شهر تهران، در تصویر العمل اعلام کرد: «دامن زدن به این پرسشها در رسانه ها، آن هم در شرایط کنونی (در آستانه انتخابات ٩٢)، به صلاح کشور نیست».

محمدعلی نجفی که امروز خودش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، در دوره سوم شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به ٣٢٠ میلیارد تومان هزینه های فاقد سند دوره احمدی نژاد که حالا به نظر رقم زیادی نیست، بیانات روشنی بیان کرد. او در گفت وگویی در تشریح آنچه جهت حسابرسی سال ٨٢ تا ٨٤ رخ داده هست، گفته بود: «شورای سوم با استخدام چند گروه حسابرس، اقدام به پیگیری به حساب های سال های قبل کرد. راجع به حساب های سال ١٣٨٢ تا ١٣٨٤ که محل اختلاف فعلی هست، حسابرس بعد از بررسی حساب ها، اعلام کرد امکان اظهارنظر ندارد و این به معنای آن است که اسناد مالی کافی در اختیار حسابرس وجود نداشته است و در آن زمان، حسابرس اعلام کرد در این سه سال، ٣٢٠ میلیارد تومان در شهرداری هزینه شده است هست، بدون اینکه ردیف بودجه ای جهت آن قرار گرفته باشد یا اسناد این هزینه کردها در اختیار حسابرس گذاشته شده است باشد».

١٢سال قبل، هنگامی که شهردار منتخب شورای شهر دور دوم پایتخت، به پاستور راه پیدا کرد و مدیر جمهور شد، بعضی تحلیل کردند که با شهردار جایگزین شرط کردند به عملکرد

مرور رویدادهای آن روزها، به وضوح نشان می دهد همه تلاش ها جهت پرداختن و براق سازی عملکرد دوره شهرداری احمدی نژاد به شکلی هدفمند یا توصیه شده، ناکام ماند و به جایی نرسید. کسانی که با شرح جلسات و افراد قدرتمند و اثرگذار شورای شهر آن سال ها آشنا هستند، می دانند یکی از بااهمیت ترین اشخاصی که هر لحظه مانند سدی محکم جلوی ورود به این عنوان می ایستاد، کسی نبود جز مهدی چمران، مدیر شورای شهر تهران، در حدود ١٣ سال گذشته. به هرحال، دوره آن شوراها و آن شهرداری ها تمام شد و حالا دوره جدیدی شروع شده است هست؛ ولی آیا تغییری در رویکردها ایجاد می شود؟

در روزهایی که عنوان گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بعد از قالیباف مطرح بود، باز بعضی این گونه تحلیل می کردند قبل از گزینش شخص و شاخصه های آن، یکی از بااهمیت ترین مباحث جهت فرد گزینش شده، تأيیدهای مشخصی است که باید داشته باشد و یکی از این تأيیدها و قول ها، وارد نشدن و شخم نزدن در دوره های قبلی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. از یک سو، اصلاح طلبانی که بعد از بیش از یک دهه، قدرت را در مدیریت شهری در دست گرفته اند، دلواپس اند و به تعبیری شاید واهمه دارند فضا بیش از آنچه که توان اداره اش را داشته باشند، علیه ارزش شکل بگیرد و اصولگرایانی که تعدادشان ازقضا در شهرداری و بیرون از شهرداری کم نیست، دنبال جبران برآیند. از سوی دیگر، کسانی که در این سال ها دست و ردی بر آن آتش چندهزارمیلیاردی داشته اند، نمی خواهند از این عملکرد رونمایی مثبت یا منفی ای شود.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از شروع کار خود تاکنون، اقداماتی را در جهت کم کردن فساد در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران کلید زده است و در تغییرات اعمال کرده، نشان داده عجله ای به خرج نمی دهد یا شاید دنبال وقت دادن به مدیرانی است که باید به آنها وقت اصلاح داد. هرچند که بعضی این رویکرد نجفی را ناشی از نداشتن نیروی کافی در حوزه اجرا می دانند؛ ولی نجفی می توانست عملکرد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را بیش از پیش عوض کردن دهد و نیروهای زیادی را کنار بگذارد؛ ولی این کار را نکرد و اتفاقا در بسیاری از حوزه ها از معاون شهردار تا سطوح پایین تر، همچنان از همان نیروهای موجود استفاده کرده است.

تخلفات شهرداری ‌از مصلحت ٨٤ تا محرمانه ٩٦

در این میان، رویکرد او در قبال نامه های محرمانه وصول شده است از نهادهای نظارتی راجع به دوره های قبلی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مانند رویکرد شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در قبال نامه های محرمانه ارسالی، جای سؤال دارد. شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به نامه های محرمانه ارسال شده است حرفی به میان نیاورد و محسن هاشمی، مدیر شورای شهر تهران، اعلام کرد تعدادی نامه از نهادهای نظارتی خطاب به او و شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و وزیر کشور با رونوشت های یکسان ارسال شده است که مباحث بسیار مهمی دارد و باید در جلسه ای مشترک، بررسی شوند.

هاشمی و اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا همین دیروز که جلسه غیرعلنی داشتند، حرفی راجع به شرح این جلسه و نامه ها نگفتند و تنها یکی از اعضا، یعنی محمد علیخانی، توضیحاتی کلی ولی روشن ارائه داد. او هم نه در گفت وگو با رسانه ها بلکه در کانال تلگرامی خود نوشت: «بازرسی کل کشور در یک ماه اخیر حدود ۱۶ نامه به شورای شهر ارسال کرده هست. در بعضی از این نامه ها ضمن برشمردن تخلفاتی از دوره گذشته مدیریت شهرداری تهران، به ما تذکر داده اند که این تخلفات در دوره تازه تکرار نشود».

او گفته است تخلفات مشمول بر عوض کردن کاربری های غیرقانونی، واگذاری املاک مسئله دار به پیمانکاران، عدم واریز درآمدهای شهرداری به حساب مجاز و خرج شدن این وجوه خارج از چارچوب، عدم شفافیت مالی درآمد و هزینه ها، عدم اجرای آرای کمیسیون ماده صد، عدم رعایت قوانین بودجه، استخدام های غیرقانونی، دادن پست و سمت به بعضی کارکنان بدون داشتن شرایط، انعقاد قرارداد نجومی بدون توجیه فنی- اقتصادی، انعقاد قرارداد زیاد از سقف اختیارات، صدور پروانه علی رغم ضوابط، ساخت وساز بدون صدور پروانه و… بوده است». او در عین حال گفته است «برخی از مدیرانی که تخلفات برشمرده را مرتکب شده است اند، همچنان در مسئولیت های خود حضور دارند و مورد نیاز است شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هر چه سریع تر متخلفین را برکنار کند».

١٢سال قبل، هنگامی که شهردار منتخب شورای شهر دور دوم پایتخت، به پاستور راه پیدا کرد و مدیر جمهور شد، بعضی تحلیل کردند که با شهردار جایگزین شرط کردند به عملکرد

اما موارد کلی که علیخانی راجع به عنوان نامه های محرمانه اعلام کرده هست، اگر مصداق های خاص نداشته باشند، آنقدر اهمیت ندارند که برایشان نامه محرمانه نوشته و جلسه غیرعلنی برگزار شود. موضوعاتی نظیر استخدام های غیرقانونی، واگذاری املاک به پیمانکاران و حتی عنوان املاک نجومی پیش از این با شرح در جلسه علنی شورا مطرح شده است و باید پرسید این موارد چه موارد گسترده و عمیق تری در این باب بوده اند؟ به نظر می رسد موضوعاتی که در این نامه ها به شورا و نامه هایی که خطاب به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شده است اند فراتر از موضوعاتی است که اعضای شورای پنجم باوجود قول و قرارشان با مردم جهت شفافیت امروز در موردشان سکوت کرده اند.

رویکرد کلی حاکم بر مباحث مهمی که شهروندان منتظر شنیدن شرح بیشتری راجع به آنها هستند نشان می دهد آن مصلحتی که پیش از این راه ورود به عملکرد شهردار ٨٢ تا ٨٤ پایتخت کشور عزیزمان ایران را بست، ممکن است راه ورود به عملکرد ٨٤ تا ٩٦ را هم ببندد. نامه های محرمانه و در ادامه همراهی شورا با جلسات محرمانه و عدم اعلام موضوعاتی که بارها در موردشان سؤال و جواب شده است یا مباحثشان نصفه ونیمه باقی مانده و البته رویکرد عطف به ماسبق نشدن برنامه های شهردار تازه و همراهانش نشانه هایی از همراهی با این رویکرد مصلحتی هست. در عین حال می توان قضاوت نکرد و باز هم منتظر ماند و بنا را بر این گذاشت که اعضای شورای شهر پایبند به قید محرمانه بودن نامه ها بوده اند و علت دیگری جز این در این میان نیست و باید همچنان منتظر روزهای آینده ماند.

تخلفات شهرداری ‌از مصلحت ٨٤ تا محرمانه ٩٦

خبرهایی که این روزها از شورای شهر می رسد به نظر چیزی شبیه همان داستان هزینه های فاقد سند دوران احمدی نژاد و ورود شورا و شهردار وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران است ولی با شکلی دیگرگونه. اگر احمدی نژاد تنها در ماه های آخر سال ٨٤ ،٣٢٠ میلیارد تومان هزینه فاقد سند از خود بر جای گذاشت، به اعتراف شورای سوم و چهارم، قالیباف در هر سال حداقل یک هزار میلیارد هزینه فاقد سند و برنامه داشت که صدای اعضای اصولگرای شورای شهر مثل اقبال شاکری و مجتبی شاکری را هم بارها درآورد. هزینه های فاقد سند و برنامه ای که بارها اعضا اذعان داشتند از محل جابه جایی آنها بی اطلاع هستند و نمونه بارز آن تغییرات بودجه ای در اعتبارات مترو بود. اقداماتی که به یمن همراهی رحمت الله حافظی – عضو اصولگرا ولی غیرهمراه با شهرداری و شورا – با رسانه ها، بسیاری از آنها گفته شد و خبرش به رسانه ها رسید.

اگر افشاگری های بی سابقه رحمت الله حافظی از بودجه و حسابرسی های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را از عملکرد شورای چهارم جدا کنیم، شورای چهارم راجع به نظارت و ورود به حوزه شفافیت مالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمره ای نازل دارد و شاید این عملکرد بود که شعارهای لیست های متعدد شورای پنجمی از جمله لیست امید را به سمت شفافیت مالی و ورود به حوزه های ممنوعه برد. ولی آیا این ورود یک عملکرد جدی است یا تنها یک شعار جهت رفتن به بهشت بوده است؟ آیا محمدعلی نجفی که در دوره عضویت در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داعیه پیگیری چنین عنوان مهمی را داشت ولی در نهایت جهت ورود به گزارش های مالی احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف پشت سد محکم یک مدیر شورا از نوع چمران ماند، حالا که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، جهت مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید که در این سال ها چه بر اموال و خزانه و دارایی های شهرشان رفته است و این گزارش ها را منتشر می کند؟

اخبار اجتماعی – شرق

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | محرمانه | شهرداری | شورای شهر | احمدی نژاد | احمدی نژاد | شورای شهر تهران | محمود احمدی نژاد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog