اتاق بین الملل انگلیس ترزا می نخست وزیر انگلیس

اتاق: بین الملل انگلیس ترزا می نخست وزیر انگلیس حزب محافظه کار نظرسنجی کمرس انتخابات پارلمانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مبلغ بیمه بدنه را متناسب با گرانی‌های اخیر واقعی کنید / هشدار بیمه مرکزی به مالکان خودرو

بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، خواستار زیاد کردن سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه شد. 

مبلغ بیمه بدنه را متناسب با گرانی‌های اخیر واقعی کنید / هشدار بیمه مرکزی به مالکان خودرو

هشدار بیمه مرکزی به مالکان خودرو: مبلغ بیمه بدنه را متناسب با گرانی های اخیر واقعی کنید

عبارات مهم : خسارت

بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، خواستار زیاد کردن سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه شد.

به گزارش خبرآنلاین، بیمه مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد، پیرو زیاد کردن قیمت خودرو، پیشنهاد می شود بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه هستند با مراجعه به شرکت های بیمه، سرمایه مورد بیمه خود را زیاد کردن دهند تا در هنگام بروز خسارت با مشکلاتی چون اعمال ماده 10 قانون بیمه (در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده است باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود) مواجه نشوند.

براساس ماده 10 قانون بیمه، درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده است باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.

مبلغ بیمه بدنه را متناسب با گرانی‌های اخیر واقعی کنید / هشدار بیمه مرکزی به مالکان خودرو

واژه های کلیدی: خسارت | خودرو | قانون | مرکزی | قیمت خودرو | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog