اتاق بین الملل انگلیس ترزا می نخست وزیر انگلیس

اتاق: بین الملل انگلیس ترزا می نخست وزیر انگلیس حزب محافظه کار نظرسنجی کمرس انتخابات پارلمانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی گاهی پایش را از گلیم‌اش درازتر می‌کند / انتقادات صریح مجید انصاری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بدون نظام دو مجلسی هر نظام قانونگذاری دچار نقصان هست، از قانونگذاری بعضی نهادها انتقاد کرد و گفت: شورای عالی انقلاب

شورای عالی امنیت ملی گاهی پایش را از گلیم‌اش درازتر می‌کند / انتقادات صریح مجید انصاری

انتقادات صریح مجید انصاری: شورای عالی امنیت ملی گاهی پایش را از گلیم اش درازتر می کند

عبارات مهم : قانون

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بدون نظام دو مجلسی هر نظام قانونگذاری دچار نقصان هست، از قانونگذاری بعضی نهادها انتقاد کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی موقتی و مصلحتی بود ولی اکنون به نهاد رسمی و ثابت تبدیل شده است و گاهی مصوبات مجلس به علت عدم تطبیق با شورای عالی انقلاب رد می شود.

حجت الاسلام مجید انصاری عصر امروز در نشست “مجلس؛ عملکردها و انتظارها” که به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، گفت: ۱۶ سال از عمرم را در مجلس گذراندم و در مجلس اول بعد از انقلاب نیز به عنوان نماینده حضور داشتم و به همین خاطر می توانم داوری کنم که مجلس مسیر صعودی داشته است یا نزول.

شورای عالی امنیت ملی گاهی پایش را از گلیم‌اش درازتر می‌کند / انتقادات صریح مجید انصاری

مجلس در ساختار نظام و قانون اساسی جایگاه خاص ای دارد

وی با بیان اینکه مجلس در ساختار نظام و قانون اساسی جایگاه خاص ای دارد، اظهار داشت: مجلس نماد منزل ملت و مردم سالاری است و در میان سه قوه از نظر امام جایگاه خاص ای دارد که در راس امور است و باید قدرت بیشتری در نظام داشته باشد و به همین خاطر امام می گوید مرکز تجمع قدرت ها باشد.

این نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه دو دسته انتظار قانونی و درست و غیرقانونی و نادرست از نمایندگان وجود دارد، تصریح کرد: مجلس دو کارکرد اساسی تقنین و نظارت را دارد. کارکرد اول براساس اصل ۵۸ اعمال قانونگذاری است و مجلس حق دارد در تمام مسایل کشور وضع قانون کند. پرسش این است که مجلس تنها نهاد مقتنه است که به نظرم منفی است و هر سال که جلو آمدیم مجلس رقیبانی پیدا کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بدون نظام دو مجلسی هر نظام قانونگذاری دچار نقصان هست، از قانونگذاری بعضی نهادها انتقاد کرد و گفت: شورای عالی انقلاب

از پرسشها مجلس تعداد قوانین بسیار است

انصاری ادامه داد: پرسش دوم این است که آیا فرآیند قانونگذاری درست بوده و مجلس به درستی وضع تقنین کرده است؟ سوالات دیگر این است که مجلس با چه نگاهی قانونگذاری کرده است؟ آیا درست است که در موفقیت مجلس به تعداد مصوبات اشاره کنیم؟ آیا مجلس مانند کارخانه ماشین و پارچه است که تیراژ داشته باشد؟

وی با تاکید اینکه از نظر من مجلس موفق مجلسی است که قانون زیاد وضع نکند، خاطرنشان کرد: از پرسشها مجلس تعداد قوانین بسیار است به گونه ای که عالم قانونگذاری لباس و ردایی بسیار ناموزون با وصله پینه های بسیار هست. ما ۱۱ هزار عنوان قانون داریم که هر کدام از قوانین آیین نامه های اجرایی بسیاری دارد و اینها موجب شده است اجرا قانون سخت و نظارت بر قانون مسئله شود و از همین رهگذر کسانی که درصد سوءاستفاده هستند، گریزگاه های بسیاری از سوی همین قانون پیدا می کنند.

بدون نظام دو مجلسی هر نظام قانونگذاری دچار نقصان است

شورای عالی امنیت ملی گاهی پایش را از گلیم‌اش درازتر می‌کند / انتقادات صریح مجید انصاری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نهاد قانونگذاری در نظام تک مجلسی در ساختار سیاسی که قرار است همه قوانین را وضع کند ناقص هست، ابراز داشت: نظام قانونگذاری تک مجلسی مقتضیات مجلس عوام یا مجلس فواید به معنای خاص کلمه را ندارد. به نظر من بدون نظام دو مجلسی هر نظام قانونگذاری دچار نقصان است و این نقصان موجب شده است ما مجالس دیگر را به صورت غیر رسمی بپذیریم در حالی که می شد مردم نمایندگانی با مکانیزم های مانند منطقه ای ایجاد شود ولی کار مجلس دوم را نداریم. یک بخش وظیفه اش را شورای نگهبان و یک بخشش را مجمع تشخیص انجام می دهد. یک بخش دیگر را شورای عالی امنیت ملی می دهد که گاهی پای خود را از گلیم اش درازتر می کند و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم وضع قوانین می کند. این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی موقتی و مصلحتی بود ولی اکنون به نهاد رسمی و ثابت تبدیل شده است و گاهی مصوبات مجلس به علت عدم تطبیق با شورای عالی انقلاب رد می شود.

ابزارهای نظارتی ابزاری جهت فشارها جهت بعضی امتیازگیری ها بود ه اند

انصاری با اشاره به کارکرد نظارتی مجلس بیان کرد: یکی از ابزارهای نظارتی که قانون اساسی از مجلس خواسته حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور است که در تفاسیر بعدی به تحقیق و تفحص در بعضی از امور کم کردن یافت که نخستین نقص است و حتی مجلس در دوره هایی حق خود را به مسایل سیاسی و جناحی تقلیل کرده و کمتر تحقیق و تفحصی مربوط به کلان و ملی بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بدون نظام دو مجلسی هر نظام قانونگذاری دچار نقصان هست، از قانونگذاری بعضی نهادها انتقاد کرد و گفت: شورای عالی انقلاب

وی افزود: دیگر ابزارهای نظارتی مانند پرسش و استیضاح و تذکر هم سیر نزولی و جزیی و موردی و بخشی پیدا کرده و در آسیب شناسی با کمال تاسف به ابزاری جهت فشارها جهت بعضی امتیازگیری ها بوده است.

در بحث انتخابات نمایندگان به شدت دچار آسیب شده است ایم

شورای عالی امنیت ملی گاهی پایش را از گلیم‌اش درازتر می‌کند / انتقادات صریح مجید انصاری

معاون پارلمانی دولت های خاتمی و روحانی با تاکید بر اینکه در بحث انتخابات و رهیابی نمایندگان به شدت دچار آسیب شده است ایم، یادآور شد: اگر این روند ادامه یابد محال است مجلس روند رو به تصاعد داشته باشد و ممکن است روند نزولی مجلس اوضاع بحرانی به خود بگیرد.

انصاری در پاسخ به سوالی جهت بیان بعضی فشارها جهت امتیازگیری در دوران مسئولیتش یادآور شد: بخشی از مسایل به مصلحت نیست. متاسفانه انتظاراتی که از نمایندگان شکل گرفته و به آن دامن زده شده، مسیر انحرافی به خود گرفته هست. در حوزه انتخابیه به غیر از پایتخت کشور عزیزمان ایران و چند شهر بزرگ در شهرستان ها، نمایندگان را آچار فرانسه شهر می دانند و همه چیز را از نمایندگان می خواهند و آنها نیز اجابت می کنند. البته این مساله در ابتدای مجلس اول کمتر بود. مردم کمتر از نماینده وظیفه تقنین می خواهند.

شورای نگهبان بحث تشکیل دفاتر استانی نمایندگان را رد کرد

وی اضافه کرد: من در مجلس اول نماینده زرند بودم و فکر می کردم نماینده مردم بودم ولی در اواخرش این تصور ایجاد شد که من به مردم توجهی ندارم. من به آقای هاشمی گفتم که درخصوص نقش و جایگاه مجلس صحبت کند. آن وقت بحث دفاتر استانی نمایندگان مطرح شد ولی شورای نگهبان این مساله را رد کرد ولی اکنون نمایندگان براساس قانون رسمی، دفاتر متعدد دارند و پولش را مردم می دهند. در مجلس همه پذیرفتند که نماینده وظیفه اش این است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه مطالبات نادرستی از نمایندگان شکل گرفته هست، عنوان کرد: نمایندگان مکررا می آمدند و می گفتند فرماندار ما را عوض کردن بده چون با من همراه نیست. مگر شما چه می خواهی که فرماندار باید همراهت باشد؟ این مساله جا افتاده است که استانداران یا مدیران با نظر نمایندگان گزینش شوند مگر نه وزرا استیضاح می شوند. بعد حق رییس جمهور چه می شود؟ این روند موجب شده است تا مجلس روند نزولی داشته باشد و البته وزرا هم استقبال می کنند تا با دادن امتیاز از فشار مصون بمانند.

ایلنا

واژه های کلیدی: قانون | مجلسی | قوانین | انقلاب | قانونی | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog