اتاق بین الملل انگلیس ترزا می نخست وزیر انگلیس

اتاق: بین الملل انگلیس ترزا می نخست وزیر انگلیس حزب محافظه کار نظرسنجی کمرس انتخابات پارلمانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آخرین تصویرهای کاسینی از زحل منتشر شد

به گزارش مهر به نقل از ناسا، یک هفته از شیرجه فوت فضاپیمای کاسینی به جو زحل می گذرد و درهمین راستا ناسا آخرین تصویرهای کاسینی را منتشر کرده هست. این تصویرهای ن

آخرین تصویرهای کاسینی از زحل منتشر شد

آخرین تصویرهای کاسینی از زحل منتشر شد

عبارات مهم : آخرین

ناسا آخرین تصویرهای فضاپیمای کاسینی را منتشر کرده است.

به گزارش مهر به نقل از ناسا، یک هفته از شیرجه فوت فضاپیمای کاسینی به جو زحل می گذرد و درهمین راستا ناسا آخرین تصویرهای کاسینی را منتشر کرده هست. این تصویرهای نمای قشنگی از سیاره و قمرهای مرموز آن دارند.

کاسینی ۱۳ سال در مدار این سیاره قرار داشت و به دانشمندان کمک کرد درک بهتری از سیاره گازی بیابند. در نتیجه تحقیقات کاسینی اکنون محققان می دانند در یکی از قمرهای سیاره نشانه هایی از حیات وجود دارد.

آخرین تصویرهای کاسینی از زحل منتشر شد

به گزارش مهر به نقل از ناسا، یک هفته از شیرجه فوت فضاپیمای کاسینی به جو زحل می گذرد و درهمین راستا ناسا آخرین تصویرهای کاسینی را منتشر کرده هست. این تصویرهای ن

آخرین تصویرهای کاسینی از زحل منتشر شد

واژه های کلیدی: آخرین | سیاره | تحقیقات | اخبار علمی و آموزشی

آخرین تصویرهای کاسینی از زحل منتشر شد

آخرین تصویرهای کاسینی از زحل منتشر شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog